Menu Close

Justiitsministri 17.12.2013. a määrus nr 41

„Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust

taganemise avalduse tüüpvormi ja taganemise näidisjuhendi kehtestamine”

Lisa 1

 

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvorm  (täitke ja tagastage käesolev vorm üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda)

— Kellele:

Purtse Vineerikoda OÜ (registrikood 14678533), juriidiline aadress Männikäbi talu, Purtse küla, Lüganuse vald, 43302  Ida Virumaa, info@purtsevineerikoda.ee

— Käesolevaga taganen/taganeme (*) lepingust, mille esemeks on järgmine asi (*) / järgmine teenus (*) — Tellimuse esitamise kuupäev (*) / asja kättesaamise kuupäev (*)
— Tarbija nimi / tarbijate nimed
— Tarbija aadress / tarbijate aadressid

— Tarbija allkiri / tarbijate allkirjad (ainult juhul, kui käesolev vorm esitatakse paberil) — Kuupäev

(*) Mittevajalik maha tõmmata.

 

Avalduse saate täita siin: Lepingust_taganemine